FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

راهنمای اتصال گیتوی FXO به مرکز تلفن ایزابل

کاربرد در مدل های

4108 - 4104

تاریخ بروز آوری

1397/05/05

 ورود به پنل مدیریتی :

جهت ورود به پنل مدیریتی دستگاه مراحل زیر را انجام دهید

1- پورت WAN  دستگاه FXO   را به شبکه ای که DHCP  روی آن فعال است متصل نمایید (در صورتی که شبکه شما DHCP  ندارد از فروشنده بخواهید روی دستگاه شما Static IP  تنظیم  نماید .)

2- با استفاده از نرم افزار   IP Query  دستگاه خودرا در شبکه پیدا کنید . ( در صورتی که این نرم افزار را ندارید آن را از مسیر زیر دانلود نمایید .

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/IPQuery.zip

پس از اجرای نرم افزار IP Query در قسمت Interface  شبکه خودرا انتخاب کنید و روی گزینه Listen  کلیک نمایید ،و IP  دستگاه را از روی مک آدرس آن پیدا کنید .(مک آدرس در پشت دستگاه نوشته شده است )

3- IP  دستگاه را در مرورگر وارد نمایید و با پسورد admin  وارد پنل مدیریتی دستگاه شوید .

تنظیمات سمت گیتوی جهت اتباط با ایزابل :

1- وارد مسیر زیر شده و تنظیمات را انجام دهید

Accounts سربرگ  -> General Account <- Account 1

 

نام منو توضیحات
Account Name P1 (نام اکانت شماست که ترجیحا به همین نام باشد تا مجبور نباشید در سایر قسمت ها نام آن را تغییر دهید )
Sip Server در این قسمت IP  سرور ایزابل را وارد نمایید .

 

2- وارد مسیر زیر شده و تنظیمات را انجام دهید

Settings سربرگ  -> Channels Settings

 و در قسمت  Calling to VoIP تنظیمات زیر را انجام دهید

نام منو توضیحات
User ID

 ch1-8:200; (عدد 200 درواقع مقدار DID Number شماست ،که در تنظیمات  Inboundسرور ایزابل جلوتر مورد نیاز میباشد(مقدار  ch1-8عدد 8 تعداد لاین های FXO  گیتوی را نشان میدهد ، در گیتوی های 4 پورت این مقدار به طور پیشفرض  ch1-4  میباشد .) 

Sip Server Ch1-8:p1; مقدار p1  همان نام سرور شما میباشد که در تنظیمات  Accounts به آن اشاره شد .

3- وارد مسیر زیر شده  

FXO Lines سربرگ  ->  Dialing

در قسمت Dialing to PSTN مقدار  Stage Method  را مانند شکل زیر به 1  تغییر دهید

 نحوه ایجاد Trunk  با ایزابل :

در سرور ایزابل وارد مسیر زیر شوید  ترانک خودرا به این صورت تعریف نمایید

PBXسربرگ ->PBX Configuration  -> 

در قسمت Trunks یه ترانک جدید با مشخصات زیر ایجاد نمایید

type=friend

qualify=yes

port=5060

insecure=very

host=آی پی سرور

dtmfmode=rfc2833

context=from-trunk

disallow=all

allow=ulaw,alaw

 

 

تنظیمات Inbound Route  ایزابل :

در سرور ایزابل وارد مسیر زیر شوید 

PBXسربرگ ->PBX Configuration  -> 

و در قسمت Inbound Route یک تنظیم جدید برای تماس های ورودی ایجاد نمایید .

نام منو توضیحات
Description نام Inbound Route
DID Number در این قسمت مقدار DID  را برابر با User ID  گیتوی که پیشتر تنظیم کرده ایم  قرار دهید
همچنین میتوانید این مقدار را روی گیتوی در مسیر زیر ببینیدSettings -> Channels Settings -> Calling to VoIP قسمت

پایان

بالا