FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

راهنمای  تنظیمات پورت FXO  دستگاه ATA  مدل HT-503

کاربرد در مدل های

ATA مدل HT-503

تاریخ بروز آوری

1397/05/05

راهنمای  تنظیمات پورت FXO  دستگاه ATA  مدل HT-503

نحوه ورود به صفحه تنظیمات :

جهت ورود به صفحه تنظیمات برای اولین بار بهتر است طبق مراحل زیر عمل کنید .

کامپیوتر خود را مستقیم به پورت LAN  دستگاه متصل نمایید .

جهت ورود به صفحه تنظیمات ATA  از آی پی 192.168.2.1  استفاده کنید  .

رمز عبور admin  میباشد .

در صورتی که میخواهید از ATA  در شبکه خود استفاده نمایید جهت فعال کردن پورت Wan   ، در سربرگ  Basic Settings  طبق عکس زیر عمل کنید .

تنظیمات  Elastix :

تنظیمات Trunk  :

ترانک خود را به صورت زیر تنظیم نمایید

نامی که در قسمت Trunk Name  استفاده میکنید را به خاطر بسپارید ، این نام باید بعدا به عنوان Sip User ID  در تنظیمات ATA  استفاده شود .

type=friend

qualify=yes

port=5060

insecure=very

host=172.20.20.213 (ATA آِی پی )

dtmfmode=rfc2833

context=from-trunk

disallow=all

allow=ulaw,alaw

 

  در صورتی که ترانک شما متصل نشد گزینه  Host   را روی  Dynamic  قرار دهید

host=Dynamic

  

تنظیمات OutBound  :

Out Bound  را به سمت ترانکی که تعریف کرده اید هدایت کنید .

 

تنظیمات Inbound  :

در این قسمت مقدار DID  را به خاطر بسپارید تا از آن در تنظیمات ATA  استفاده کنید  .

تنظیمات  ATA   :

در سر برگ Basic Settings   موارد زیر را اعمال نمایید .

User ID  :  مقدار DID Number  را که در قسمت Inbound  گفته شد را در این قسمت وارد نمایید

Sip Server  :  ای پی سرور الستیکس را وارد نمایید

 

در سربرگ  FXO Port  :

 

در قسمت Primary SIP Server ،آی پی سرور الستیکس را وارد نمایید

دقت کنید که مقدار SIP User ID  باید همان Trunk name  شما باشد که در تنظیمات Trunk  هم به آن اشاره شده است .

گزینه Authenticate Password  را خالی بگزارید .

 

در صورتی که میخواهیدمنتظر شنیدن بوق آزاد نشوید و مستقیما شماره گیری کنید تنظیمات زیر را انجام دهید.

بالا