FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

راهنمای تفکیک خطوط خروجی توسط ترانک در گیتوی FXO  

کاربرد در مدل های

4108 - 4104

تاریخ بروز آوری

1397/05/05

تنظیمات سمت گیتوی :

اگر میخواهید Extention  ها از خط مورد نظر شما جهت تماس با بیرون استفاده کنند  و اصطلاحا خطوط خروجی را تفکیک کنید طبق مراحل زیر عمل کنید .

در سربرگ Accounts  وارد منوی User Account شوید و مانند عکس زیر برای هر یک از کانال های FXO  یک ID  و پسوورد تعریف نمایید .

سپس در منوی FXO Line  در قسمت  Dialing  گزینه Use SIP User Account Scheduling را روی Yes  قرار دهید .

جلوتر از این یوزر و پسوورد جهت ایجاد Trunk  های مجزا به هر یک از کانال های  FXO  استفاده خواهیم کرد .

 تنظیمات سمت سرور :

وارد تنظیمات Elastix یا  Issabel شوید و مانند نمونه زیر Trunk  خود را ایجاد نمایید .

host=(Server IP)

fromuser=1000

secret=1000

type=friend

qualify=yes

dtmfmode=rfc2833

context=from-trunk

disallow=all

allow=alaw,ualw

port=5060

insecure=very

مواردی که با رنگ قرمز مشخص شده اند همان Sip User ID  و Password  است که در گیتوی  در عکس بالا تنظیم نموده اید .

برای تفکیک سایر خطوط  FXO  هم دقیقا مانند نمونه بالا  ترانک جدید ایجاد کنید  و مقادیر fromuser  و  secret  مربوط به لاین متناظر آن را وارد نمایید .

در تنظیمات OutBound  نیز Extention  های مجاز جهت استفاده از این ترانک را مشخص نمایید .

مانند نمونه زیر که کلیه داخلی های رنج 100 تا 199 مجاز به استفاده از لاین FXO1  میباشند 

پایان

بالا