FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

راهنمای اتصال شماره سیمکارت به End Point بدون نیاز به PBX

کاربرد در مدل های

کلیه GSM Gatewayهای برند OpenVox

تاریخ بروز آوری

1397/05/05

مقدمه:

در این راهنمای نحوه اتصال شماره یک سیمکارت به یک داخلی در GSM Gateway  های OpenVox  آموزش داده شده است .

این روش بی نیاز از هر سرور یا PBX  دیگری  میباشد .

 

از سربرگ VOIP  وارد منوی  Voip Endpoint  شوید   روی گزینه Add New SIP Endpoint  کلیک کنید و تنظیمات را مانند نمونه زیر ایجاد کنید .

این اطلاعات عینا رویEnd point   شما نیز ثبت میگردد

 

 

در ازای هر کدام از سیمکارت ها باید همچین ترانکی ایجاد شود

وارد سربرگ  ROUTING  شده و در منوی Call Routing Rules   روی New Call Routing  Rule کلیک نمایید

در واقع دو Route برای هر سیم کارت نیاز است ، یکی برای تماس های ورودی و دیگری تماس های خروجی . مطابق شکل زیر این دو روت را ایجاد نمایید .

برای سایر لاین ها و سیمکارت ها نیز به همین ترتیب عمل نمایید

اکنون روی Endpoint نیز تنظیمات را انجام نمایید. مانند شکل زیر

در اینجا از سافتفون x-lite  استفاده شده است

 

در صورتی که تنظیمات صحیح باشد ،پس از تماس با سیمکارت ، سافت فون شما باید زنگ خورده و ارتباط برقرار شود .

بالا