FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

جهت شارژ پنل پیامکی پس از واریز مبلغ شارژ فرم زیر را تکمیل نمایید

جهت تسهیل در پرداخت، شماره حسابهای زیر در اختیار شما قرار دارد :

بانک ملی : 0302421843004  شماره کارت : 6037-9971-9384-0114

کد شبا بانک ملی : IR340170000000302421843004

بنام : سید احسان قاضی عسگر


حساب جام بانک ملت :   2076836467  شماره کارت: 3374-6742-6902-6104

کد شبا :    IR330120010000002076836467

بنام : سید احسان قاضی عسگر

* خواهشمند است اطلاعات فیش واریزی خود را با دقت و به طور کامل و صحیح وارد تا نسبت به شارژ پنل پیام کوتاه شما اقدام گردد  .

* بدیهی است به فیش های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد  .

* ضمنا در صورت عدم شارژ پنل پس از گذشت  24 ساعت کاری پس از تکمیل فرم ، سریعا با واحد آموزش و پشتیبانی تماس تا نسبت به شارژ اقدام گردد .

* تذکر: لازم به ذکر است شارژ های ثبت شده در این سامانه فقط در ساعات اداری انجام خواهد شد . (در صورت ثبت فیش در خارج از ساعات اداری ، شارژ شما در روز بعد انجام خواهد شد).

  • این شماره همراه در مواقع ضروری جهت تماس واحد آموزش و پشتیبانی با شما به کار برده می شود .
  • به عنوان مثال : 30007650001096 و 30007654
  • بر حسب ریال وارد گردد .
  • در صورتیکه مبلغ از طریق دستگاه های خود پرداز از طریق کارت به کارت واریز گردیده است ، شماره کارت مبدا را وارد نمائید .

بالا
CLOSE
CLOSE