FORGOT YOUR DETAILS?

نیکسان

ثبت نام

چشم انداز و ماموریت ها

چشم انداز ها

ایجاد سازمانی دانش بنیان با سرمایه های انسانی بالنده و متخصص و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین شرکتهای نرم افزاری ایران ، در زمینه های اطلاع رسانی ، مخابراتی ، مدیریتی ، مشاوره ای و ...

ماموریت

شرکت نیکسان با تاکید بر موارد زیر ماموریت دارد ، به قویترین شرکت تولید کننده ایران در زمینه طراحی نرم افزارهای نوین اطلاع رسانی ، مخابراتی ، مدیریتی ، مشاوره ای و سرمایه های انسانی مبدل شود :

  • مشتري مداری و ارتقا رضايت مشتريان

  • بهره گیری از متخصصین متبحر

  • رعايت اخلاق حرفه ای و ايجاد رابطه برنده- برنده با شركاي تجاري

  • توسعه سرمايه هاي انساني و دانايي محوري

  • بهبود مستمر فرآیندها و محصولات

بالا
CLOSE
CLOSE